Martes, Mayo 10, 2016

ที่กล่าวมาทิ้งหมด สรุปสั้นๆ กิคือ “มันมีสิงที่ควบคุมไม่ได้อยู่เยอะมาก แม้แต่เงินลงทุนของกิจการ” ซึ่งถ้าเป็นกิจการอื่นๆ อาจจะเอาไปลงทุนในที่ดินหรือสินทรัพย์อะไรมากมาย แต่ของสถาด้นการเงินคือวางเงินไวไนมือ คนอื่น ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้ขาย โซฟา ราคา ถูก จาก โรงงาน เจอด้บวิกฤตต้มย่าคุ้ง ปี 2540 หรือ เลห้แมนบราเธอร์ ปี 2551 (ซับไพร์มGui?oมนก็ทำให้ผมไม่กล้าลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ เพราะว่าเวลาถึงคราวดวงแตก (เกิดวิกฤตGui?o ม้นจะ “ซวยซํ้าซวยซ้อน” จากการที่หนี้สินเยอะพะรุงพะรังและโดนชักดาบ และเชื่อไมว่าในช่วงปี

2540 มีนักลงทุนมากมายที่ถึอหุ้นธนาคารมา เป็นเวลาหลายปี และเชื่อว่าเป็นกิจการม้นคง แต่ต้องหมดต้วจากวิกฤต 2540 แบบไม่ชันตํ่งต้ว ซึ่งถึงแม้ว่าระบบของ ขาย โซฟา ราคา ถูก ด่วน ธนาคารไทยในชัเจุชัน (ปี 2557) จะค่อนข้างรัดกุม แต่ในภายภาคหน้าเราไม่รู้ว่าความเข้มงวดนี้ จะ “หย่อนยาน” และเต็มไปด้วยความประมาทหรือไม่ ถึงแม้ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจดีหุ้นกลุ่มนี้จะทำผลประกอบการไต้ดีก็ตาม แต่ฐานเงินทุนของตนที่เล็กกวาสินทรัพย์ทงหมดก็ชังทำให้เกิดความเสี่ยง ฯทั้เสูงสุด” อยู่ดี

ในการนี้หากลูกหลานของผมไต้เข้ามาอ่านในบทนี้ แล้วมีหุ้นสกาชันการเงินอยู่ ก็ให้ขายไปแล้วไม่ต้องไปยุ่ง เป็นหุ้นกลุ่มที่อย่าเข้าไปแตะต้องเลยจะดีที่สุด “ห้ามแตะต้องโดยเด็ดขาด”

ก่อนจบในบทนี้ ผมก็ฃอแสดงภาพกราฟราคาย้อนหล้งขายโซฟาราคาถูกของหุ้นกลุ่มสกาชันการเงิน (ค้นหามาไต้เฉพาะต้วที่ รอดมาจากวิกฤต 2540 มาให้ลองพิจารณาชันครับGui?o

ผมเชื่อว่าใครหลายๆ คนเคยทำธุรกิจหรือทดลองทำธุรกิจ อาจจะเราลงทุนเองกิดี หรือมีหุ้นส่วนหลายคนกิดี รวมไปถึงประสบการณ์ในการจ้างลูกจ้างมาทำงาน ผมเองกิเคยทำสิ่งเหล่านั้นมาก่อน ทำให้ผมได้สังเกตเห็นถึง ข้อเท็จจริงบางประการที่เป็นสาระส่าด้ญในการ “อยู่รอด” ของกิจการ ด้งนี้

ข้อแรก ร้าน ขาย โซฟา ราคา ถูก “ถ้ากิจการไม่มีผู้ถึอใหญ่ (คือกลุ่มที่ลงทุนเยอะกว่ารายอื่นGui?o กิจการอาจจะกลายเป็นอะไรสักอย่างที่ ไม่มีคนดูแลจริงจ้งได้” สันเนื่องมาจากไม่มีใครเป็นผู้มีส่วนได้เสียใหญ่และอาจะเกิดความข้ดแย้งในเรื่องการบริหาร เพราะเสียงของแต่ละคน “ด้งพอๆถ้น” ถ้าเป็นในตลาดหสักทรัพย์เหมือนถ้บกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มกิมีหุ้นในสัดส่วนที่พอๆถ้น กิคือ “รัดถ้นได้’ (หลายกลุ่มในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่ญาติถ้น มาจากคนละที่มา ซึ่งอาจมีความเห็นไม่ตรงถ้น เพราะต่างคนต่างกิจะมองในมุมที่ตนได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งกิเป็นจุดยืนที่อาจจะไม่ร้าน ขาย โซฟา ราคา ถูก เชียงใหม่ ตรงถ้นGui?o


Publicado por happyintexsitess @ 22:15
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios